Test maturalny  1  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 2  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 3  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 35 min)
  Test maturalny 4  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny  5  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 35 min)
  Test maturalny  6  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 7  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 8  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 9  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 10  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
  Test maturalny 11  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
 Test maturalny 12  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
 Test maturalny 13  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
 Test maturalny 14  zawiera 10 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte (przewidywany czas rozwiązania zadań 30 min)
 Test maturalny 15  zawiera 25 zadań zamkniętych i 8 zadań otwartych (przewidywany czas rozwiązania zadań 170 min)