BELFER

“W poszukiwaniu wspólnego mianownika z matematyką i fizyką”

Jestem nauczycielem matematyki i fizyki w jednej z szkół ponadpodstawowych. Od ponad dziesięciu lat jestem czynnym egzaminatorem maturalnym z matematyki. Na swojej drodze zawodowej zmagałam się z przygotowaniem uczniów do egzaminu gimnazjalnego jak i do sprawdzianu szóstoklasisty. Kontakt z szkołami II i III etapu edukacyjnego pozwolił mi na wnikliwe zapoznanie się nie tylko z podstawą programową z zakresu matematyki i fizyki, ale przede wszystkim miałam okazję obserwować uczniów jak radzą sobie w zdobywaniu coraz to wyższych pięter matematycznych i fizycznych. Wiem, jak ważna jest gradacja zadań, od której zależy nie tylko dobre zrozumienie zagadnień, ale motywacja do dalszej pracy.

Strona BELFER powstała z myślą przede wszystkim o moich uczniach z liceum i technikum, którzy chcą przygotować się do kartkówki, sprawdzianu, klasówki. Mam nadzieję, że posłuży im jako dodatkowe wsparcie w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Zadania, które opracowałam i zebrałam są zbliżone do tych, które pojawiały się w arkuszach egzaminów.

Witryna ta jest również użytecznym narzędziem w mojej pracy i staram się pracować nad poprawą jej wizerunku m.in. biorąc udział w szkoleniach i kursach .Gromadzę tu jak najwięcej niezbędnych atrybutów potrzebnych na moich lekcjach: gotowe zadania, zestawy zadań, kompozytor sprawdzianów, odsyłacze do ważnych stron, które wykorzystuję na lekcjach, jak również zestaw darmowych narzędzi, którymi się również wspomagam.

Kreator sprawdzianów jest narzędziem, które powstało, aby pomóc mi w szybkim opracowywaniu zadań przygotowujących do matury. Zamieściłam w nim również zadania z egzaminów maturalnych CKE. Może być on również użytecznym narzędziem w pracy innych nauczycieli. Zainteresowanych nauczycieli proszę o kontakt mailowy rotadon@belfer.net.pl lub belfernowicka@gmail.com

Zapraszam na moje podstrony w poszukiwaniu wspólnego mianownika z matematyką i fizyką

Rotadon