Lekcja klasa 1 LOb

Temat: Siła grawitacji jako siła dośrodkowa

Zapis lekcji znajduje się tutaj

Dziś odpowiedzi ustne