Lekcja klasa 1 TM/B

Temat: Monotoniczność funkcji – zadania

Zapoznajcie się z lekcja z 14.05.2020 i wykonajcie zadania z podręcznika 1 i 2 str.169

Pierwsze 3 osoby, które zapiszą przedziały, w których funkcja rysunek drugi ćw.3 str.171 jest rosnąca (1 plus), malejąca(1 plus) i stała(1 plus) otrzymają po 1 plusie.