Kartkówka maturalna 4 TM

Zadania zamknięte przygotowujące do kartkówki z ciągów arytmetycznych

znajdziecie tu (zadania 9-14), a zadania otwarte tu (zadania 7-11)