Zadania przygotowujące do odpowiedzi ustnej 1 LOb

Zadania dotyczące zastosowania wzorów skróconego mnożenia znajdziecie tu