Lekcja klasa 3 TIa

Temat: Krzyżowka matematyczna na zakończenie roku szkolnego

Każda osoba, która poda przez Messenger jedno prawidłowe haslo otrzymuje 5 za zadanie domowe i dodatkową kropkę.