Lekcja klasa 3 TIa

Temat:Powtórzenie wiadomości – ciągi

Rozwiązywanie zadań maturalnych z ciągów – Matura 2020

Proszę zapoznać się z arkuszem matury podstawowej z matematyki i odszukać zadań dotyczących ciągów.

Osoby, które prześlą film z nagraniem jednego z zadań mają gwarantowaną ocenę dostateczną ze sprawdzianu z ciągów. Film przesyłąmy na Classroom. Wstawię projekt z możliwością przesłania filmu.