Lekcja klasa 1 TM/B

Temat: Przesunięcia wzdłuż osi OX

Jesteście obecni zdalnie  godzinie 12.00. Do tej godziny wszyscy mają wykonać poprzednie zadanie (podane w lekcji poprzedniej) związane z utworzeniem grupy na Classroom. Wszyscy, którzy nie wykonają zadania otrzymają ocenę niedostateczną z zadania domowego.

Zapis lekcji tutaj