Lekcja klasa 3 TIa

Temat: Powtórzenie wiadomości – funkcje trygonometryczne.

Dziś odpowiedzi ustne

Odpowiedź Norberta Odpowiedź Macieja

i rozwiązania zadań z przykładowego sprawdzianu