2 Replies to “Zadania z procentami 1 TM/B”

  1. Zadanie 22
    Pole kwadratu =x•x
    Bok kwadratu pomniejszony o 10%
    =90%x•90%x=81%x•x

Comments are closed.