Sprawdzian – 4TM

Przykładowe zadania z  prawdopodobieństwa – rozszerzenie znajdziecie tu