Zadanie domowe 1 TE/I

Wygeneruj 5 wykresów funkcji liniowej.

Przerysuj wykresy do zeszytu i określ wzory tych funkcji.

Generator wykresów funkcji znajdziesz tu