ZADANIE 7

Zadanie 1

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. $|𝑥 − 3,5| \leq 1,5$ B. $|𝑥 − 1,5| \leq 3,5$

C. $|𝑥 − 3,5| \geq 1,5$ D. $|𝑥 − 1,5| \geq 3,5$

Zadanie 4

Dokończ zadanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $log_9 27+log_9 3$ jest równa
A$81$
B$9$
C$4$
D$2$

Zadanie 5

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej 𝑎 wyrażenie $ (2a-3)^2 – (2a+3)^2 $ jest równe
A $-24a$ B $0$ C $18$ D $16a^2-24a$

zad 6

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

$ −2(𝑥 + 3) \leq \frac{2 − x}{3} $ jest to przedział:

 

a)$ ( – \infty , – 4] b) ( – \infty , 4] c) [ -4 , \infty ) d) [ 4 , \infty ) $

Zadanie 2.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba $\sqrt3 \frac {-27}{16}$ \cdot $sqrt3 2$ jest równa

A. $ \frac {-3}{2}$
B. $ \frac {3}{2}$
C. $ \frac {2}{3}$
D. $ \frac {-2}{3}$

ad.3.
Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej $ n \geq 1 $ liczba $ (2n + 1)^2 $ jest podzielna przez $ 8 $.

zad.16

 

Trzywyrazowy ciąg $(27, 9 a-1)$ jest geometryczny. Dokończ zdanie. wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A$3$ B$0$ C$4$ D$2$

zad. 9

Rozwiąż równanie
$3x^3-2x^2-12x+8=0$
Zapisz obliczenia.