ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności

A. $|𝑥 − 3,5| \leq 1,5$     B. $|𝑥 − 1,5| \leq 3,5$

C. $|𝑥 − 3,5| \geq 1,5$     D. $|𝑥 − 1,5| \geq 3,5$

Odpowiedź A

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022