ZADANIA ZAMKNIĘTE
ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura maj 2024

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura maj 2024