ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1  (2pkt)

Uzupełnij tabelę. Wpisz w każdą pustą komórkę tabeli właściwą odpowiedź, wybraną spośród oznaczonych literami A-E.

A.  5,80 zł  B.5,73 zł C. 5,85 zł D. 6,00 zł  E. 5,70 zł

Odpowiedź

Matura maj 2023