ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za 40 000 zł oprocentowane  7% w skali roku. Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach będzie równa

A. $40 000 \cdot (1,07)^2 zł $

B. $40 000 \cdot (1,7)^2 zł $

C. $40 000 \cdot 1,14 zł $

D. $40 000 \cdot 1,49 zł $

Odpowiedź A

Matura próbna grudzień 2022

 Zadanie   (1pkt)

Klient wpłacił do banku 20 000 zł na lokatę dwuletnią. Po każdym rocznym okresie oszczędzania bank dolicza odsetki w wysokości 3% od kwoty bieżącego kapitału znajdującego się na lokacie.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Po dwóch latach oszczędzania w tym banku kwota na lokacie (bez uwzględnienia podatku) jest równa

A. $20 000 \cdot (1,12)^2  $

B. $20 000 \cdot 2 \cdot 1,06 $

C. $20 000 \cdot 1,06  $

D. $20 000 \cdot (1,03)^2$

Odpowiedź

Matura próbna marzec 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura próbna wrzesień 2022