ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura próbna wrzesień 2022

Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022