ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $\sqrt[3]{- \frac {27}{16}} \cdot \sqrt[3]2$ jest równa

A. $ (- \frac {3}{2})$    B. $ \frac {3}{2}$  C. $ \frac {2}{3}$      D. $ (-\frac {2}{3})$

Odpowiedź A

Matura maj 2023

Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022