ZADANIA OTWARTE

 Zadanie 1   (1pkt)
Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny. Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $30^o$i ma długość równą $6$ (zobacz rysunek).
ostrosłup matura 2023
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa
Rozwiązanie

Matura maj 2023

 Zadanie 2   (1pkt)

Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie

Matura wrzesień 2022