ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $2 log _{5} 5 + 1 –  \frac{1}{2}log _{5}625 $ jest równa
A. $1  $   B. $5  $   C. $10 $    D. $25$
Odpowiedź A

Matura próbna

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $log_9 27+log_9 3$ jest równa
A. $81$    B. $9$    C. $4$    D. $2$
Odpowiedź D

Matura maj 2023