ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $2 log _{5} 5 + 1 –  \frac{1}{2}log _{5}625 $ jest równa
A. $1  $      B. $5  $      C. $10 $       D. $25$
Odpowiedź A

Matura próbna wrzesień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $log_9 27+log_9 3$ jest równa
A. $81$      B. $9$      C. $4$      D. $2$
Odpowiedź D

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $log_7 98+log_7 2$ jest równa
A. $7$      B. $2$      C. $1$      D. $(-1)$
Odpowiedź D

Matura marzec 2022