ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1  (1pkt)
Wszystkich liczb naturalnych pi eciocyfrowych, w których zapisie dziesiętnym występują tylko cyfry $0, 5, 7$  (np. $57 075, 55 555)$ jest
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. $5^3$        B.$2 \cdot 4^3$      C.$2 \cdot 3^4$         D.$3^5$
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie 2  (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych, w których zapisie dziesiętnym nie występuje cyfra $2$  jest

A. $900$        B.$729$      C.$648$         D.$512$

Odpowiedź

Matura marzec 2023