ASTRONOMIA I GRAWITACJA

MECHANIKA

DRGANIA I FALE

ELEKTROSTATYKA I PRĄD ELEKTRYCZNY

Układ słoneczny
EWOLUCJA GWIAZDY
PRAWA KEPLERA
KSIĘŻYC NASZ NATURALNY SATELITA
Wielkości wektorowe
Dźwignia dwustronna
Siła wypadkowa i siły równoważące się
Ruch drgający
EFEKT DOPLLERA-SYMULACJA

EFEKT DOPLLERA -PREZENTACJA

Klatka Faraday’a

PSYCHOLOGIA A FIZYKA

FIZYKA KWANTOWA

TERMODYNAMIKA

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE

OPTYKA

Fizyczna interpretacja snów
Dualizm korpuskularno – falowy
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
I ZASADA TERMODYNAMIKI
Wstęp do optyki
Prawo odbicia światła
ZASTOSOWANE LASERA
Zwierciadła płaskie