ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Liczba $ (5 \cdot  5^\frac{1}{2})^\frac{1}{3} $jest równa
A. $ \sqrt [6]{5}$      B. $ \sqrt [3]{25} $      C. $ \sqrt {5} $      D. $ \sqrt [3]{5} $
Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość wyrażenia $(1+3 \cdot  2^{-1}) ^{-2}$ jest równa
A. $\frac{25}{4}$     B. $\frac{4}{25}$    C.$\frac{36}{49}$    D.$\frac{40}{9}$
Odpowiedź

Matura próbna wrzesień 2022

 Zadanie   (1pkt)

Wartość wyrażenia $ 6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100} + 6^{100}$ jest równa
A. $ 6^{600}$ B. $ 6^{101}$ C. $36^{100}$ D. $ 36^{600}$

Odpowiedź Matura próbna grudzień 2022