Zadanie 1 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 2 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 3 Przykładowa kartkówka 2 TR
Zadanie 4 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 5 Zadania przygotowujące – klasa 4 TM/B
Zadanie 6 Zadania przygotowujące – klasa 2 TR
Zadanie 7 Zabezpieczone: Przykładowa kartkówka -klasa 1 TI
Zadanie 8 Zabezpieczone: Lekcja klasa 4 TM/B – matematyka
Zadanie 9 Przykładowa kartkówka – równanie prostej
Zadanie 10 Przykładowa kartkówka – zamiana jednostek (fizyka)