Zadanie 1 Zadania przygotowujące do odpowiedzi ustnej 2 TI
Zadanie 2 Zabezpieczone: Przykładowa kartkówka – klasa 1 TC
Zadanie 3 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego
Zadanie 4 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego
Zadanie 5 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego – fizyka (1)
Zadanie 6 Zabezpieczone: Zadania tekstowe – układy równań
Zadanie 7 Zabezpieczone: Przykładowy sprawdzian – klasa 1 TR
Zadanie 8 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 9 Zabezpieczone: Lekcja 4 LOb
Zadanie 10 Zabezpieczone: Lekcja – fizyka rozszerzenie 3