Zadanie 1.(0-1)
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja $f$ jest określona wzorem $f(x)=ax + 10$ dla każdej liczby rzeczywistej $x$.
Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba $(-2)$. Wtedy
A. $a=8$ B. $a=2$ C. $a=5$ D. $a=-5$

Zadanie 2.(0-1)
Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Funkcja linowa $f$ określona wzorem $f(x)=5x – 3$ przyjmuje dla argumentu $(-2)$
wartość.
A.$7$ B.$-13$ C.$-7$ D.$13$

Zadanie 3.(0-2)
Dane są dwie funkcje liniowe $f$ i $g$ takie, że $f(x) = 3x-1$ i $g(x) = -3x+1$.
Wyznacz zbiór argumentów, dla których funcja $f$ przyjmuje wartości większe niż wartości funkcji $g$.