ZADANIA OTWARTE

 Zadanie 1   (1pkt)

Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej $ n \geq 1 $ liczba $ (2n + 1)^2 $ jest podzielna przez $ 8 $.

Rozwiązanie

Matura maj 2023