ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej 𝑎 wyrażenie $ (2a-3)^2 – (2a+3)^2 $ jest równe
A. $-24a$   B. $0$   C. $18$   D. $16a^2-24a$
Odpowiedź A

Matura maj 2023

 Zadanie 2  (1pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych

Dla każdej liczby rzeczywistej $x \neq 1 $ wyrażenie $\frac {2}{x-1}-5$ jest równe
A.$ \frac {-5x+1}{x-1} $   B. $\frac {-5x+7}{x-1} $   C. $\frac {-5x+3}{x-1} $   D.$ \frac {-5x-3}{x-1}$

Odpowiedź

Matura wrzesień 2022

 Zadanie 3   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (2 pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Dla każdej liczby rzeczywistej $ x $ i dla każdej liczy rzeczywistej $ y $ wyrażenie
$ 9-(x^2-2xy+y^2) $ jest równe

A. $ [3-(x-2y)]^2 $
B. $ [3+(x-2y)]^2 $
C. $ [3-(x+2y)]^2 $
D. $ [3-(x-y)]\cdot[3+(x-y)] $
E. $ [3-(x+2y)]\cdot[3+(x+2y)] $
F. $ -[(x-y)-3] \cdot [(x-y)+3] $

Odpowiedź D F

Matura wrzesień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura