I. Rozłóż wielomian na czynniki pierwsze Rozwiązanie
 1. $W(x)=2x^3-5x^2-8x+20$
2.  $W(x)=x^3-3x-2$
3. $W(x)=2x^4-2x^3+17x^2-17x$
4. $W(x)=12x^3-8x^2-3x+2$
5. $W(x)=x^3+6x^2+12x+8$
6. $W(x)=x^3+3x^2-9x+5$
7. $ W(x)=x^4-3x^3-9x^2-4  $
8. $ W(x)= 4x^3-12x^2+11x-6 $
9. $ W(x)= 12x^4+7x^3+7x-12 $
10. $ W(x)=3x^4-10x^3+10x-3  $
11. $ W(x)=x^4-x  $
12. $W(x)=x^5-125x^2  $
13. $ W(x)=3x^3+27x^2  $
14. $ W(x)=3x^3-6x^2  $
15. $ W(x)=  -2x^3+10x^2-12$
16. $ W(x)= x^4-10x^2+9 $
17. $ W(x)= -x^4+15x^2+16 $
18. $ W(x)=5x^3+10x  $
19. $ W(x)=7x^4-2x^3+8x^2  $
20. $ W(x)= 10x^3-20x $
21. $ W(x)=x^5-125x^2  $
22. $ W(x)=8x^6-216x^3  $
23. $ W(x)=4x^3-4x^2-3x  $
24. $ W(x)=2x^3-12x-10x^2  $
25. $ W(x)=-x^3+6x^2-9x  $
26. $ W(x)=5x^3+10x^2+20x $
27. $ W(x)=2x^4+2x^3-7x^2-7x  $
28. $ W(x)=x^3+x^2-x-1  $
29. $ W(x)=x^8-17x^4+16  $
30. $ W(x)=3x^4-3  $