ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1   (1pkt)

W rombie o boku długości $6\sqrt{2}$ kąt rozwarty ma miarę $150^o$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Iloczyn długości przekątnych tego rombu jest równy

A. $24$    B. $72$    C. $36$    D. $ 36 \sqrt{2}$

Odpowiedź B

Matura maj 2023