ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Na rysunku przedstawiono interpretację geometryczną w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y)jednego z niżej zapisanych układów równań A–D.układ rownan

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest

A. $\left\{\begin{array}{rcl}
y=-x+2\\
y=-2x+1\\
\end{array} \right.$

B. $\left\{\begin{array}{rcl}
y=x-2\\
y=-2x-1\\
\end{array} \right.$

C. $\left\{\begin{array}{rcl}
y=x-2\\
y=2x+1\\
\end{array} \right.$

D. $\left\{\begin{array}{rcl}
y=-x+2\\
y=2x-1\\
\end{array}\right. $

Odpowiedź C

Matura maj 2023

 Zadanie   (2pkt)

Dany jest prostokąt o bokach długości a i b, gdzie a > b. Obwód tego prostokąta jest
równy 30. Jeden z boków prostokąta jest o 5 krótszy od drugiego.

Uzupełnij zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród oznaczonych literami A–F i wpisz te litery w wykropkowanych miejscach.

Zależności między długościami boków tego prostokąta zapisano w układach równań
oznaczonych literami: ……… oraz ……… .

A. $\left\{\begin{array}{rcl}
2ab=30\\
a-b=5\\
\end{array} \right.$

B. $\left\{\begin{array}{rcl}
2a+b=30\\
a=5b\\
\end{array} \right.$

C. $\left\{\begin{array}{rcl}
2(a+b)=30\\
b=a-5\\
\end{array} \right.$

D. $\left\{\begin{array}{rcl}
2a+2b=30\\
b=5a\\
\end{array} \right.$

E. $\left\{\begin{array}{rcl}
2a+2b=30\\
a-b=5\\
\end{array} \right.$

F. $\left\{\begin{array}{rcl}
a+b=30\\
a=b+5\\
\end{array} \right.$

 

Odpowiedź C, E

Matura maj 2023