Zadanie 1  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 2  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 3  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 4  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 5  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 6  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 7  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 8  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 9  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 10  (1pkt)

A. $ $
B. $ $
C. $ $
D. $ $

Podpowiedź
 Zadanie 11  (1pkt)

Podpowiedź
 Zadanie 12  (1pkt)

Podpowiedź