Jako ojciec był wzorem gospodarności i odpowiedzialności.  Dbał o wypracowane mienie  i uczył szacunku do pracy. Stawiał na wykształcenie swoich dzieci i wnuczek.  Każdy ich sukces świętował razem z nimi i podkreślał, że  jedna z najważniejszych inwestycji, to zawsze inwestycja w swój rozwój intelektualny.

Był niezwykle pracowity, staranny i skrupulatny, rzetelnie podchodził do obowiązków. Dużą rolę odgrywała dla niego tradycja rodzinna. Całe swoje życie zgodnie z nią związał z przemysłem rolniczym, a szczególnie gorzelniczym.

Prowadził bardzo aktywny tryb życia i realizował swoje  wszechstronne pasje sportowe, dopóty pozwalało na to zdrowie.

W ostatnich latach walczył z chorobą, która coraz bardziej utrudniała mu codzienne życie.