ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równanie $ \frac{(x+1)(x-1)^2} {(x-1)(x+1)^2}=0 $

A. nie ma rozwiązania.
B. ma dokładnie jedno rozwiązanie: $−1$.
C. ma dokładnie jedno rozwiązanie: $1$.
D. ma dokładnie dwa rozwiązania: $−1$ oraz $1$.

Odpowiedź A

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Dany jest wielomian $W(x)=3x^{3}+6x^{2}+9x$.

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F-Jeśli jest fałszywe.

Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Jednym z rozwiązań równania
$ \sqrt 3(x^2-2)(x+30)=0$
A.$3$   B.$2$   C.$\sqrt 3$   D.$\sqrt 2$
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura