Zadanie   (1pkt)

Właściciel sklepu kupił w hurtowni 50 par identycznych spodni po 𝑥 zł za parę i 40 identycznych marynarek po 𝑦 zł za sztukę. Za zakupy w hurtowni zapłacił 8000 zł.Po doliczeniu marży 50% na każdą parę spodni i 20% na każdą marynarkę ceny detaliczne spodni i marynarki były jednakowe.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cenę pary spodni 𝑥 oraz cenę marynarki 𝑦, jakie trzeba zapłacić w hurtowni, można obliczyć z układu równań

A. $
\begin{cases}
𝑥 + 𝑦 = 8000 \\
0,5𝑥 = 0,2𝑦
\end{cases} $

B.   $ \begin{cases} 50𝑥 + 40𝑦 = 8000 \\ 0,5𝑥 = 0,2𝑦 \end{cases} $

C. $ \begin{cases} 50𝑥 + 40𝑦 = 8000 \\ 1,5𝑥 = 1,2𝑦 \end{cases} $

D.   $\begin{cases} 𝑥 + 𝑦 = 8000 \\ 1,5𝑥 = 1,2𝑦 \end{cases} $

Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022