ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Pan Nowak kupił obligacje Skarbu Państwa za $ 40 000  zł $ oprocentowane $ 7 \% $ w skali roku.
Odsetki są naliczane i kapitalizowane co rok.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wartość obligacji kupionych przez pana Nowaka będzie po dwóch latach równa
A. $ 40 000 ⋅ (1,07)^2   zł  $
B. $ 40 000 ⋅ (1,7)^2  zł  $
C.$  40 000 ⋅ 1,14  zł $
D. $ 40 000 ⋅ 1,49  zł $
Odpowiedź

Matura próbna grudzień 2022