Zadanie 1   (2pkt)
Ze zbioru ośmiu liczb { $2,3,4,5,6,7,8,9 $ } losujemy ze zwracaniem kolejno dwa razy po jednej liczbie.
Oblicz prawdopodobieństwo zadarzenia $A$ polegajacego na tym, że iloczyn wylosowanych liczb jest podzielny przez $15$.

Zapisz obliczenia.
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie 2   (3pkt)
W pojemniku znajdują się losy loterii fantowej ponumerowane kolejnymi liczbami naturalnymi od 1000 do 9999. Każdy los, którego numer jest liczbą o sumie cyfr równej 3, jest wygrywający. Uczestnicy loterii losują z pojemnika po jednym losie.
Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegajacego na tym , że pierwszy los wyciagnięty z pojemnika był wygrywajacy.
Zapisz obliczania.
Odpowiedź

Matura marzec 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura marzec 2023