Prawdopodobieństwo – zadania otwarte

Zadanie 1   
W unie są kule białe i 3 razy więcej kul czerwonych. Losujemy jednocześnie 2 kule. Ile jest wszystkich kul w urnie, jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo wylosowania pary kul tego samego koloru jest równe 0,6?
ODP 16 kul
Zadanie 2   
W pomieszczeniu biurowym zamontowano trzy czujniki dymu. Urządzenia te wykrywają dym tytoniowy z prawdopodobieństwem odpowiednio równym 0,96, 0,94, 0,98. Oblicz prawdopodobieństwo wykrycia dymu z palącego papierosa przy użyciu tych czujników.
ODP $\frac{72}{75} $
Zadanie 3   
Ze zbioru U={1,2,3,4,5,6,7,8,9} wyjmujemy trzy cyfry ze zwracaniem i układamy liczbę trzycyfrową. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania liczby o różnych cyfrach, która jest większa od 720?
ODP $\frac{168}{729} $
Zadanie 4   
Zadanie 5   
Rzucamy dwa razy kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma oczek będzie większa niż 8, jeżeli przy którymś rzucie wypadnie 6 oczek?
ODP $\frac{9}{11} $
Zadanie 6   
W urnie znajduje się 5 kul: 3 z nich są czarne, 2 białe. Losujemy z urny kulę, a dorzucamy do niej jeszcze dwie tego samego koloru. Następnie losujemy jeszcze raz kulę z urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania czarnej kulki za drugim razem?
Zadanie 7   
Dziewięć kul ponumerowanych cyframi od 1 do 9 rozmieszczono w trzech szufladach. Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia, że przynajmniej jedna szuflada będzie pusta?
$ (\frac {2}{3})^8$
Zadanie 8   
W urnie jest 7 kul czarnych i 3 białe. Wyciągamy 8 kul. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zostaną dwie kule tego samego koloru?
Zadanie 8   
W urnie znajduje się 8 kul: 3 z nich są czarne, 5 białych. Losujemy z urny kulę, a dorzucamy do niej  jeszcze trzy tego samego koloru. Następnie losujemy jeszcze raz  2 kule z urny. Jakie jest prawdopodobieństwo wylosowania 2 kul tego samego za drugim razem?
ODP $\frac{19}{36} $