Zadanie 1  (2pkt)
Właściciel pewnej apteki przeanalizował dane dotyczące liczby obsługiwanych klientów
z $30$ kolejnych dni. Przyjmijmy, że liczbę 𝐿 obsługiwanych klientów 𝑛-tego dnia opisuje
funkcja
$𝐿(𝑛) = −𝑛^2 + 22𝑛 + 279$
gdzie $𝑛$ jest liczbą naturalną spełniającą warunki $𝑛 \geq 1$ i $𝑛 \leq 30$.
Którego dnia analizowanego okresu w aptece obsłuzono najwiekszą liczbę klientów? Oblicz liczbę klientów obsłużonych tego dnia.
Zapisz obliczenia.
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie 2  (1pkt)
Odpowiedź

Matura maj 2023