ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1  (1pkt)

Punkty $A, B, C $ leżą na okręgu o środku w punkcie $O$. Kąt $ACO$ ma miarę $70^o$ (zobacz rysunek)

kąty w okręgu

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Miara kąta ostrego $ABC$ jest równa

A. $10^o$   B. $20^o$    C. $35^o$    D. $40^o$

Odpowiedź B

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura