1. C
2. A
3.C
4.B
5.D
6.C
7.C
8.D
9.B
10.A
11.Niech $\angle EBC=\alpha$. Wówczas $\angle ADC=2\alpha$. Z faktu, że suma kątów przy jednym ramieniu w równoległoboku wynosi $180^o$ wynika, że $\angle DAB=180^o-2\alpha=\angle BCE$. Suma kątów w trójkącie $\angle BCE$ musi być równa $180^o$, a z tego wynika, że $\angle CEB=\alpha$. Zatem trójkąt $ECB$ jest równoramienny.
12. $b=6$, $c=16$, największa wartość to $25$