ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Na osi liczbowej zaznaczono sumę przedziałów.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zbiór zaznaczony na osi jest zbiorem wszystkich rozwiązań nierównościwartość bezwzględna 2023
A. $|𝑥 − 3,5| \leq 1,5$                  B. $|𝑥 − 1,5| \leq 3,5$
C. $|𝑥 − 3,5| \geq 1,5$                D. $|𝑥 − 1,5| \geq 3,5 $
Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Wszystkich liczb całkowitych dodatnich spełniających nierówność  $ |𝑥 + 5| < 15 $ jest
A. $9$                  B. $10$             C. $20$                D. $21$
Odpowiedź A

Matura czerwiec 2023

 Zadanie   (1pkt)
Spośród nierówności A–D wybierz tę, której zbiór wszystkich rozwiązań zaznaczono na osi liczbowej.wartość bezwzględna
A. $|𝑥 + 2| ≤ 2 $    B. $|𝑥 − 2| ≤ 2 $    C. $|𝑥 + 2| ≥ 2 $     D. $|𝑥 − 2| ≥ 2$
Odpowiedź C

Matura próbna wrzesień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura próbna wrzesień 2022

 Zadanie   (1pkt)
Dana jest nierówność
$|x-1|\geq 3$
Na którym rysunku poprawnie zaznaczono na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających powyższą nierówność? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
wartosc bezwzgledna

Odpowiedź

B Matura maj 2024