ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (1pkt)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedż spośród podanych.
Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności
$-2(x+3)\leq \frac{2-x}{3}$
jest przedziałA.$(-\infty , -4]$    B.$(-\infty , 4]$     C. $ [-4, \infty)$      D. $[4, \infty)$
Odpowiedź C

Matura maj 2023