Zadanie 1 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 2 Przykładowa kartkówka 2 TR
Zadanie 3 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna
Zadanie 4 Zadania przygotowujące – klasa 4 TM/B
Zadanie 5 Zadania przygotowujące – klasa 2 TR
Zadanie 6 Zabezpieczone: Przykładowa kartkówka -klasa 1 TI
Zadanie 7 Zabezpieczone: Lekcja klasa 4 TM/B – matematyka
Zadanie 8 Przykładowa kartkówka – równanie prostej
Zadanie 9 Przykładowa kartkówka – zamiana jednostek (fizyka)
Zadanie 10 Zabezpieczone: Lekcja indywidualna – L (lekcja1)