Zadanie 1 Przykładowa kartkówka – klasa 2 TI
Zadanie 2 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego – czwartek
Zadanie 3 Zabezpieczone: Przykładowa kartkówka 1 LOb
Zadanie 4 Zabezpieczone: Przykładowa kartkówka – klasa 2 TI
Zadanie 5 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego
Zadanie 6 Zestaw zadań – układy równań
Zadanie 7 Przykadowa kartkówka – układy równań
Zadanie 8 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego – klasa 1
Zadanie 9 Zabezpieczone: Lekcja nauczania indywidualnego
Zadanie 10 Zestaw zadań dla klasy 1 TC i 1 LOb