<h4>ZADANIA ZAMKNIĘTE</h4>
ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

<table>
<tbody>

<tr>
<td> Zadanie   (1pkt)</td>
</tr>
<tr>
<td>

Odpowiedź

Matura

</td>
</tr>
<tr>
<td> Zadanie   (1pkt)</td>
</tr>
<tr>
<td>
Odpowiedź

Matura

</td>
</tr>
</tbody>
</table>