Zadanie 1 
Z okna budynku znajdującego się na wysokości $45 m$ nad ziemią puszczono swobodnie piłkę kauczukową.
a) po jakim czasie piłka spadnie na ziemię?
b) po jakim czasie piłka będzie znajdowała się na wysokości $25 m$ nad ziemią?
c) po jakim czasie piłka opadnie o $5 m$ od momentu opuszczenia jej?
d) z jaką prędkością piłka uderzy w ziemię?
e) jaka będzie prędkość piłki na wysokości $40 m$ nad ziemią?
Pomiń opory ruchu i przyjmij $g=10 m/s^2$
Odpowiedź
 Zadanie 2 

Z okna budynku znajdującego się na wysokości $40 m$ nad ziemią zrzucono piłkę kauczukową z prędkością 2m/s.
a) po jakim czasie piłka spadnie na ziemię?
b) po jakim czasie piłka będzie znajdowała się na wysokości $25 m$ nad ziemią?
c) po jakim czasie piłka opadnie o $5 m$ od momentu opuszczenia jej?
d) z jaką prędkością piłka uderzy w ziemię?
e) jaka będzie prędkość piłki na wysokości $40 m$ nad ziemią?
Pomiń opory ruchu i przyjmij $g=10 m/s^2$

Odpowiedź
Odpowiedź
 Zadanie 3 

Z kosza balonu unoszącego się na wysokości $200 m$ wypadła piłka kauczukowa . Po jakim czasie piłka spadnie na ziemię, jeśli:
a) balon był w spoczynku?
b) balon opadał z szybkością$ 5 m/s$?
c) balon wznosił się z szybkością $5 m/s$?
Pomiń opory ruchu i przyjmij $g= 10m/s^2$.

 

Odpowiedź
Odpowiedź
Odpowiedź
Odpowiedź
Odpowiedź