ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie   (3 pkt)

W kartezjańskim układzie współrzędnych $(x,y)$ narysowano wykres funkcji $y=f(x)$ (zobacz rysunek).

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną funkcji $f$ jest zbiór

A. $ [-6, 5] $   B. $ (-6, 5) $   C. $ (-3, 5] $    D. $ [-3, 5] $

Największa wartość funkcji $f$ w przedziale $[-4,1]$ jest równa

A. $ 0 $   B. $ 1 $   C. $ 2 $    D. $  5 $

Funkcja $f$ jest malejąca w zbiorze

A. $ [-6, -3) $   B. $ [-3, 1] $   C. $ (1, 2] $    D. $ [2, 5] $

Odpowiedź A, C, D

Matura  maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura