ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1  (1pkt)

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokattny, w którym krawędź podstawy ma długość 15. Przekątna graniastosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $\alpha$ takim, że $cos \alpha = \frac{\sqrt 2}{3}$.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. $15 \sqrt 2$     B. $45$       C. $5 \sqrt 2$     D. $10$

Odpowiedź

Matura maj 2023