ZADANIA ZAMKNIĘTE

ZADANIA TESTOWE JEDNOKROTNEGO WYBORU, WIELOKROTNEGO WYBORU, ZADANIA PRAWDA FŁASZ

 Zadanie 1   (1pkt)

W kartezjańskim układzie współrzędnych $ (𝑥, 𝑦)$ zaznaczono kąt 𝛼  o wierzchołku w punkcie $𝑂 = (0, 0)$. Jedno z ramion tego kąta pokrywa się z dodatnią półosią $𝑂𝑥$, a drugie przechodzi przez punkt $𝑃 = (−3, 1)$ (zobacz rysunek).

tangens
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tangens kąta 𝛼 jest równy
A. $\frac{1}{\sqrt{10}}$
B. $-\frac{1}{\sqrt{10}}$
C. $-\frac{3}{1}$
D. $-\frac{1}{3}$

Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie 2   (1pkt)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Dla każdego kąta ostrego $ \alpha$ wyrażenie $sin ^4 \alpha + sin ^2  \alpha \cdot cos ^2  \alpha$ jest równe:

A. $sin ^2 \alpha$
B. $ sin ^6 \alpha \cdot cos ^2  \alpha$
C. $sin ^4  \alpha + 1$
D. $sin ^2  \alpha \cdot (sin \alpha + cos \alpha) \cdot (sin \alpha –  cos \alpha)$

Odpowiedź

Matura maj 2023

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura

 Zadanie   (1pkt)
Odpowiedź

Matura