Krzyżówka 1
krzyżówka fizyczna
1. Mierzymy ją w metrach
2. Potocznie predkość
3. Fizyk angielski
4. Fizyk francuski
5. Podawany w jednostkach
6. np. 1 atmosfera
7. Nie skalar
8. Mylona z ciężarem

Krzyżówka 2
krzyżówka fizyczna
1.Jednostka pojemości elektrycznej to…
2.Instrument służący do uzyskiwania silnie powiększonych obrazów małych przedmiotów to..
3.Zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek, jest naśladowana elektrycznie.
4.Dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił to..
5.Proces oddziaływania na siebie substancji w wyniku którego powstają nowe substancje to..
6.Jednostka SI prądu elektrycznego to..

krzyżówka
Krzyżówka 3
krzyżówka
1. Ciała, przez które przepływa prąd
2. Stosunek drogi do czasu.
3. Dziedzina fizyki zajmująca się oddziaływaniem pomiędzy nieruchomymi ładunkami elektrycznymi.
4. Linia jaką wyznacza na nieboskłonie ruch Słońca.
5. Jednostka wielości zgromadzonego ładunku.
6. Dział fizyki zajmujący się badaniem w jaki sposób poruszają się obiekty.
7. Największy księżyc Jowisza.
8. Ilość ładunku jaka przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu.
9. Jest najgorętszą planetą w US.
10. Siła… pojawia się, gdy chcemy ciało wprawić w ruch.
11. Ładunki elektryczne, które krążą wokół jądra atomu.
12. Księżyc, który krąży wokół Plutona.
13. Jest to planeta skalna, na której żyją organizmy.
14. Cecha ciała polegająca na chęci poruszania się z niezmienną prędkością.
15. Element elektroniczny bierny zbudowany z 2 przewodników rozdzielonych dialektykiem.

1. Przewodniki
2. Szybkość
3. Elektrostatyka
4. Ekliptyka
5. Kulomb
6. Kinematyka
7. Ganimedes
8. Natężenie
9. Wenus
10.Tarcia
11. Elektrony
12. Charon
13. Ziemia
14. Bezwładność
15. Kondensator

Krzyżówka 4
krzyżówka fizyczna
1. Tę wielkość fizyczną oznacza się literą W.
2. To ilość ładunku jaka przepływa przez przekrój poprzeczny przewodnika w jednostce czasu.
3. Mierzymy w V.
4. Obszar sfery niebieskiej o umownie wyznaczonych granicach, inaczej konstelacja.
5. To substancja, która nie przewodzi prądu elektrycznego.
6. Jedyny naturalny satelita Ziemi.
7. Jest to czas, w którym ciało (punkt) wykona jedno pełne drganie.
8. To cząsteczka, która jest elektrycznie obojętna.
9. Jest najjaśniejszą gwiazdą w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy, zwana też Gwiazdą Biegunową.
10. Są to materiały, w których ładunek elektryczny może się poruszać swobodnie
11. To wszystkie obiekty, które można badać fizycznymi metodami.
12. Wytwarza energię elektryczną dzięki przemianom chemicznym zachodzącym w jej wnętrzu.
13. To gromadzenie na ciele większej liczby ładunku ujemnego lub dodatniego.

krzyżówka fizyczna